Nexia E-mail Disclaimer

Nexia E-mail Disclaimer

NEXIA AP a. s., člen Nexia International. Nexia International neposkytuje služby pod svým ani jiným jménem. Nexia International a její členské společnosti nepodnikají společně. Členské společnosti jsou vlastněny a provozovány na sobě nezávislými subjekty. Nexia International nepřebírá jakoukoli odpovědnost za škodu vyplývající z jakýchkoli přijatých opatření či opomenutí učiněných na základě informací uvedených v tomto e-mailu nebo jiné dokumentace zde uvedené.
Ochranné známky NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA a logo NEXIA jsou vlastnictvím Nexia International Limited a jsou používány na základě licence.
Odkazy na Nexia, nebo Nexia International naleznete na Nexia International Limited.
Více informací najdete na: www.nexia.com


NEXIA AP a. s. is a member firm of Nexia International. Nexia International does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International and its member firms are not part of a worldwide partnership. Member firms of Nexia International are independently owned and operated. Nexia International does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members.
Nexia International does not accept liability for any loss arising from any action taken, or omission, on the basis of the content of this email, or any documentation and external links provided.
The trade marks NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA and the NEXIA logo are owned by Nexia International Limited and used under license.
References to Nexia or Nexia International are to Nexia International Limited.
For more information, visit www.nexia.com