Audit_1920
Daně_1920
Poradenství_1920
Outsourcing a znalecká činnost_1920

Nexia AP

Nexia AP a.s. je auditorská společnost zapsaná do seznamu vedeného Komorou auditorů České Republiky pod číslem oprávnění 096. Nexia AP a.s. patří mezi renomované a respektované subjekty v oblasti auditorských, účetních a poradenských služeb s vysokým profesním a etickým kreditem.

Společnost Nexia AP a.s. vznikla dne 22. ledna 1993 (tehdy pod původní obchodní firmou AUDIT PLUS s.r.o.), díky čemuž se řadí mezi auditorské společnosti působící na trhu auditorských a poradenských služeb od samého vzniku této profese v České republice. Za dobu své existence pak uskutečnila řadu statutárních auditů ročních účetních závěrek pro české i zahraniční klienty a úspěšně realizovala speciální typy auditorských služeb, mezi něž patří zejména forenzní šetření, rozbory hospodaření a Due Diligence. Dále poskytovala a i nadále poskytuje svým klientům odborné poradenské služby v oblasti účetního, daňového, finančního a jiného ekonomického poradenství a poradenskou činnost při podnikových akvizicích a při přeměnách společností.

 

Služby

a

 a Důležité informace pro obchodní partnery 12.09.2022 - PDF dokument a
 a Seznam akcionářů NEXIA AP k 12.09.2022 - PDF dokument a

a

 a Komora auditorů ČR - plnění podmínek pro výkon auditorské činnosti a

a