Audit

Audit

Poskytování nezávislých a kvalitních auditorských služeb považujeme za samozřejmost. Auditorskou službu však nechápeme pouze jako splnění legislativních povinností, ale vždy se snažíme klientovi přinést maximální přidanou hodnotu.

Audit individuálních a konsolidovaných účetních závěrek

Audit, neboli ověřování účetních závěrek, je službou, kterou využívají obchodní společnosti (ale i jiné subjekty) ke zvýšení důvěryhodnosti zveřejňovaných účetních informací. Auditorská činnost je naší firmou prováděna v souladu s nejvyššími standardy kvality a díky našemu dlouhodobému působení na trhu a naší reputaci jsme zárukou důvěryhodnosti a získání maximální přidané hodnoty pro naše klienty.

Více…

Audit projektů podporovaných EU

Vstupem do EU získala Česká republika právo čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. Přes relativně pomalý a často kritizovaný rozjezd procesu přípravy čerpání prostředků z EU se jejich čerpání v současné době dotýká již velkého počtu subjektů neziskového i podnikatelského sektoru.

Více…

Přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků představuje samostatnou kategorii ověřovacích zakázek prováděných auditory v České republice podle vybraných ustanovení zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Více…

Ostatní ověřovací služby

Mimo ověření individuálních a konsolidovaných účetních závěrek poskytujeme i další auditorské služby, tedy služby, které spočívají v odstranění nejistoty ohledně ověřovaných skutečností.

Více…