Přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků představuje samostatnou kategorii ověřovacích zakázek prováděných auditory v České republice podle vybraných ustanovení zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Při provádění přezkoumání hospodaření  vycházíme ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, etických norem a v neposlední řadě z auditorského standardu č. 52 Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a mezinárodního standardu ISAE 3000 pro ověřovací zakázky, které nejsou auditem ani prověrkou historických finančních informací.

Města a obce v České republice mají na základě zákona o obcích povinnost požádat krajských úřad, v případě městských částí hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy, aby provedl přezkoumání hospodaření jejich obce nebo mohou zadat přezkoumání hospodaření auditorské společnosti. Možnost zadat přezkoumání hospodaření auditorské společnosti využívají zejména větší územní samosprávné celky.

Vzhledem ke specifikům tohoto typu ověřovacích zakázek máme vytvořeny specializované auditorské týmy, jejichž členové mají dlouholeté zkušenosti s tímto typem zakázek. Kromě přezkoumání hospodaření, které je pro územní samosprávné celky povinné, provádíme dle požadavku klienta i fakultativní audit účetní závěrky územního samosprávného celku.

Společnost NEXIA AP a.s. je  auditorem jak menších územních samosprávných celků, tak nejvýznamnějších měst ČR (hlavní město Praha, Statutární město Brno včetně jeho městských částí).