Poradenství

Poradenství

Zvažujete provedení jakékoliv podnikové kombinace, plánujete novou akvizici či jen potřebujete zlepšit výkon Vašeho podnikání?

Naši zkušení pracovníci Vám díky více jak dvacetiletému působení na trhu a řadě úspěšně dokončených projektů dokážou poskytnout  profesionální ekonomické, finanční a daňové poradenství individuálně přizpůsobené Vašim konkrétním potřebám.

Fúze, akvizice a přeměny společností

Za více jak 20 let existence na trhu poradenských služeb jsme úspěšně realizovali nespočet projektů z oblasti fúzí, akvizic, přeměn společností či podnikových kombinací. V tomto ohledu je společnost Nexia AP a.s. schopna zabezpečit realizaci komplexního projektu v této oblasti, a to jak jeho ekonomické části, tak ve spolupráci s kooperujícími právními kancelářemi i v jeho části právní.

Více…

Mezinárodní účetní standardy

Pracovníci naší společnosti mají potřebné kontinuálně rozvíjené profesní vzdělání a dlouhodobé zkušenosti v oblasti aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS/IAS), případně US GAAP. Na tomto podkladě je společnost Nexia AP a.s. pro Vás schopna připravit komplexní implementaci Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS/IAS), resp. US GAAP.

Více…

Sestavení konsolidovaných účetních závěrek

Konsolidovaná účetní závěrka slouží k ucelenému informování akcionářů a dalších uživatelů této účetní závěrky o celkové finanční pozici, výkonnosti, peněžních tocích a hospodaření skupiny podniků, které jsou ovládané konsolidující účetní jednotkou.

Více…

Due diligence

Pro každého investora je zásadní, aby získal dostatek nezávislých informací o přebírané struktuře, přiměřenou jistotu o existenci či neexistenci deklarovaných skutečností, případně dodatečné informace, které nebyly protistranou uvedeny. Z těchto a dalších důvodů považujeme za nutné svěřit zpracování due diligence odbornému poradci.

Více…

Optimalizace účetnictví a procesů

Pokud optimalizaci účetní soustavy provádí účetní jednotka sama, dochází k situaci, kdy finanční ředitel nejenže hodnotí sám sebe, ale zároveň je osobou, která rozhoduje, přijímá i realizuje úkoly. Tato situace je nevyhnutelná vzhledem k tomu, že účetní jednotky obvykle nedisponují více finančními řediteli a controllingová oddělení obvykle spadají do jejich pravomoci. Taková optimalizace může vést k nesprávným rozhodnutím, které buď nepřinesou dostatečný efekt úspory nákladů, nebo naopak sníží kvalitu služeb poskytovaných účetním oddělením mimo únosnou míru. Proto jsou pro nezávislé posouzení, které vede k racionálním opatřením v této oblasti, obvykle najímáni externí poradci.

Více…

Forenzní a vyšetřovací služby

Vyšetřování podezření z podvodů zaměstnanců i vnějších útoků proti integritě firemního majetku. Analýza vnitřních kontrolních mechanismů zaměřených proti podvodům a doporučení vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti. Analýza podnikatelských, provozních a finančních rizik, návrhy na jejich zvládání. To jsou jen příklady činností, které jsme schopni poskytnout těm klientům, kteří se dostanou do nezáviděníhodné situace ať již svojí předchozí nečinností v oblasti prevence proti nelegální činnosti, nebo tím, že čelí naplánovanému a promyšlenému ataku jednotlivce či skupiny osob.

Více…

Výběr personálu

Pří výběru zaměstnanců do finančního úseku je často jedním z důležitých úkolů prověřit odbornou znalost uchazečů. Díky našim dlouholetým zkušenostem s výběrem personálu dokážeme profesionálně vyhodnotit odborné znalosti kandidátů.

Více…

Poradenská činnost v oblasti řízení nákladů

Na rozbor hospodaření a finanční situace navazuje společnost Nexia AP a.s. projekty směřujícími ke zvyšování efektivity hospodaření cestou snížení nákladů, zvýšení výnosů nebo kombinací obou přístupů.

Tyto projekty, které vycházejí z aplikace analytických metod, procesních analýz, z metod založených na analýze spotřeby času, benchmarkingových postupů a samozřejmě i manažerských zkušeností řešitelského týmu, zahrnují mimo jiné:

Více…

Nezávislé rozbory hospodaření

Společnost Nexia AP a.s. pro své klienty úspěšně realizovala projekty z oblasti rozborů hospodaření a finanční situace. Tyto projekty jsou zaměřeny jak na jeden konkrétní podnikatelský subjekt či holdingovou strukturu, tak i na existující dealerskou síť.

Více…

Vzdělávací kurzy

Společnost Nexia AP a.s. se v rámci širokého spektra aktivit rovněž dlouhodobě věnuje přípravě a zajištění vzdělávacích kurzů pro odbornou veřejnost.

Více…