Optimalizace účetnictví a procesů

Optimalizace účetnictví a procesů

Pokud optimalizaci účetní soustavy provádí účetní jednotka sama, dochází k situaci, kdy finanční ředitel nejenže hodnotí sám sebe, ale zároveň je osobou, která rozhoduje, přijímá i realizuje úkoly. Tato situace je nevyhnutelná vzhledem k tomu, že účetní jednotky obvykle nedisponují více finančními řediteli a controllingová oddělení obvykle spadají do jejich pravomoci. Taková optimalizace může vést k nesprávným rozhodnutím, které buď nepřinesou dostatečný efekt úspory nákladů, nebo naopak sníží kvalitu služeb poskytovaných účetním oddělením mimo únosnou míru. Proto jsou pro nezávislé posouzení, které vede k racionálním opatřením v této oblasti, obvykle najímáni externí poradci.

Naše společnost provádí služby optimalizace účetnictví společností, které vedou k efektivnímu snižování nákladů, a zvyšování kvality výstupů, které má účetnictví poskytovat. Disponujeme relevantními a širokými poklady pro vyhodnocení efektivity účetního úseku, které průběžně získáváme pomocí průzkumů. Díky tomu lze určit benchmark jednotlivých kritérií a potenciál, kterého je možné nad něj dosáhnout. Zároveň jsme schopni zhodnotit kvalitu výstupů a termíny jejich zpracování. Výhodou naší společnosti při provádění těchto služeb jsou zkušenosti vyplývající z její velikosti a počtu klientů v auditorské i neauditorské oblasti, díky čemuž má vždy přehled o možnostech optimalizace účetnictví a navrhované změny vycházejí z reality.