Audit_1920
Daně_1920
Poradenství_1920
Outsourcing a znalecká činnost_1920

Nexia AP – Koncern NEXIA AP

NEXIA AP a.s. je auditorská společnost zapsaná do seznamu vedeného Komorou auditorů České Republiky pod číslem oprávnění 096. NEXIA AP a.s. patří mezi renomované a respektované subjekty v oblasti auditorských, účetních a poradenských služeb s vysokým profesním a etickým kreditem.

Společnost NEXIA AP a.s. vznikla dne 22. ledna 1993 (tehdy pod původní obchodní firmou AUDIT PLUS s.r.o.), díky čemuž se řadí mezi auditorské společnosti působící na trhu auditorských a poradenských služeb od samého vzniku této profese v České republice. Za dobu své existence uskutečnila řadu statutárních auditů ročních účetních závěrek pro české i zahraniční klienty a úspěšně realizovala speciální typy auditorských služeb, mezi něž patří zejména forenzní šetření, rozbory hospodaření a Due Diligence. Dále poskytovala a i nadále poskytuje svým klientům odborné poradenské služby v oblasti účetního, daňového, finančního a jiného ekonomického poradenství a poradenskou činnost při podnikových akvizicích a při přeměnách společností.

Společnost NEXIA AP a.s. je součástí koncernu se společnostmi NEX GROUP a.s., IČO 14087243, a NAP Holding a.s., IČO 24822531, které jsou zároveň hlavními akcionáři NEXIA AP a.s. Hlavními akcionáři a členy volených orgánů všech tří těchto společností jsou Ing. Valdemar Linek, Ing. Marek Votlučka a Ing. Mikuláš Ľaš.

 

Služby