Partneři

Partneři

Ing. Valdemar Linek je absolventem VŠE v Praze, oboru podniková ekonomie a účetnictví a finanční řízení podniku. Dále je absolventem dvousemestrálního postgraduálního studia Mezinárodně uznávané účetní standardy a certifikovaným bilančním účetním. Od roku 2003 působí Valdemar Linek v pozici partnera a předsedy představenstva společnosti NEXIA AP a.s., kde se specializuje na oblast ekonomického, finančního, účetního a daňového poradenství, Due Diligence, forenzních šetření, rozborů hospodaření a analytické činnosti.

Profesní životopis:

Vzdělání:
VŠE, ukončeno v roce 1995
Kariéra:
 • asistent auditora v auditorské společnosti HZ Praha, spol. s.r.o., 1993 až 1995
 • zástupce ředitele divize auditorů, HZ Praha, spol. s.r.o., 1995 až 1997
 • ředitel divize auditorů, HZ Praha, spol. s.r.o., 1997 až 2003
 • předseda představenstva NEXIA AP a.s., 2003 až doposud

 

Ing. Marek Votlučka je absolventem VŠE v Praze, oboru podniková ekonomie a účetnictví a finanční řízení podniku. Marek Votlučka je daňovým poradcem registrovaným pod číslem osvědčení 1862. Dále je též absolventem dvousemestrálního postgraduálního studia Mezinárodně uznávané účetní standardy, rekvalifikačního kurzu „likvidátor – správce konkurzní podstaty“ a je též certifikovaným bilančním účetním. Od roku 2003 působí Marek Votlučka v pozici partnera a předsedy dozorčí rady společnosti NEXIA AP a.s., kde se specializuje kromě výkonu auditorské činnosti zejména na oblast daňového poradenství, forenzních šetření a rozborů hospodaření a v neposlední řadě i na zabezpečování průběhu likvidace vybraných subjektů. Mezi jeho klienty patří jak významné podnikatelské subjekty, tak subjekty z oblasti neziskové.

Profesní životopis:

Vzdělání:
VŠE, ukončeno v roce 1995
Kariéra:
 • asistent auditora v auditorské společnosti HZ Praha, spol. s.r.o., 1995 až 1997
 • zástupce ředitele divize auditorů HZ Praha, spol. s.r.o., 1997 až 2003
 • člen dozorčí rady NEXIA AP a.s., 2003 až doposud

 

Ing. Michal Kupsa je absolventem VŠE v Praze, hlavní specializace Finance, vedlejší specializace Právo v podnikání. Od roku 2008 působí Michal Kupsa v pozici partnera společnosti NEXIA AP a.s., od roku 2012 je členem dozorčí rady. Specializuje se kromě výkonu auditorské činnosti zejména na oblast forenzních šetření a rozborů hospodaření. Mezi jeho klienty patří jak významné podnikatelské subjekty, tak subjekty z oblasti neziskové.

Profesní životopis:

Vzdělání:
UJEP Ústí nad Labem, ukončeno v roce 1998
VŠE, ukončeno v roce 2000
Kariéra:
 • Komerční banka, a.s., ekonom pobočky 2000 – 2001,
 • asistent auditora v auditorské společnosti HZ Praha, spol. s.r.o., 2001 až 2003
 • asistent auditora v auditorské společnosti NEXIA AP, a.s., od 2003
 • partner ve společnosti NEXIA AP a.s., od 2008
 • člen dozorčí rady NEXIA AP a.s., 2012 až doposud

 

Ing. Pavel Zachariáš je absolventem VŠE v Praze, Fakulty národohospodářské. Pavel Zachariáš je daňovým poradcem registrovaným pod číslem osvědčení 3934. Pavel Zachariáš působí ve společnosti NEXIA AP a.s. v pozici partnera a vedoucího auditorského týmu, kde se specializuje kromě výkonu auditorské činnosti zejména na oblast daňového poradenství, forenzních šetření a rozborů hospodaření. Mezi jeho klienty patří významné podnikatelské subjekty a rovněž subjekty z neziskové sféry.

Profesní životopis:

Vzdělání:
VŠE, ukončeno 2000
Kariéra:
 • Analytik úseku ekonomiky a financí ve společnosti AB Barrandov, a.s. v letech 1997 – 1998
 • Asistent auditora v auditorské společnosti HZ Praha, spol. s r.o., 1998 – 2003
 • Vedoucí auditorského týmu a partner společnosti NEXIA AP a.s., 2003 až doposud