Partneři

Partneři

Ing. Valdemar Linek je absolventem VŠE v Praze, oboru podniková ekonomie a účetnictví a finanční řízení podniku. Dále je absolventem dvousemestrálního postgraduálního studia Mezinárodně uznávané účetní standardy a certifikovaným bilančním účetním. Od roku 2003 působí Valdemar Linek v pozici partnera a předsedy představenstva společnosti NEXIA AP a.s., kde se specializuje na oblast ekonomického, finančního, účetního a daňového poradenství, Due Diligence, forenzních šetření, rozborů hospodaření a analytické činnosti.

Profesní životopis:

Vzdělání:
VŠE, ukončeno v roce 1995
Kariéra:
 • asistent auditora v auditorské společnosti HZ Praha, spol. s.r.o., 1993 až 1995
 • zástupce ředitele divize auditorů, HZ Praha, spol. s.r.o., 1995 až 1997
 • ředitel divize auditorů, HZ Praha, spol. s.r.o., 1997 až 2003
 • předseda představenstva NEXIA AP a.s., 2003 až doposud
Ing. Jakub Kovář je absolventem VŠE v Praze, oboru podniková ekonomie specializace obchodní právo. Jakub Kovář je auditorem registrovaným pod číslem osvědčení 1959. Dále je též absolventem dvousemestrálního postgraduálního studia Mezinárodně uznávané účetní standardy. Od roku 2003 působí Jakub Kovář v pozici partnera a místopředsedy představenstva společnosti NEXIA AP a.s., kde se specializuje kromě výkonu auditorské činnosti zejména na oblast oceňování, na poradenskou činnost a v neposlední řadě i na daňové poradenství a principy mezinárodního zdanění. Mezi jeho klienty patří zejména významné podnikatelské subjekty.

Profesní životopis:

Vzdělání:
VŠE, ukončeno v roce 1997
Kariéra:
 • asistent auditora v auditorské společnosti HZ Praha, spol. s.r.o., 1997 až 1999
 • Vedoucí auditorského týmu HZ Praha, spol. s.r.o., 1999 až 2003
 • člen představenstva NEXIA AP a.s., 2003 až doposud
Ing. Marek Votlučka je absolventem VŠE v Praze, oboru podniková ekonomie a účetnictví a finanční řízení podniku. Marek Votlučka je daňovým poradcem registrovaným pod číslem osvědčení 1862. Dále je též absolventem dvousemestrálního postgraduálního studia Mezinárodně uznávané účetní standardy, rekvalifikačního kurzu „likvidátor – správce konkurzní podstaty“ a je též certifikovaným bilančním účetním. Od roku 2003 působí Marek Votlučka v pozici partnera a předsedy dozorčí rady společnosti NEXIA AP a.s., kde se specializuje kromě výkonu auditorské činnosti zejména na oblast daňového poradenství, forenzních šetření a rozborů hospodaření a v neposlední řadě i na zabezpečování průběhu likvidace vybraných subjektů. Mezi jeho klienty patří jak významné podnikatelské subjekty, tak subjekty z oblasti neziskové.

Profesní životopis:

Vzdělání:
VŠE, ukončeno v roce 1995
Kariéra:
 • asistent auditora v auditorské společnosti HZ Praha, spol. s.r.o., 1995 až 1997
 • zástupce ředitele divize auditorů HZ Praha, spol. s.r.o., 1997 až 2003
 • člen dozorčí rady NEXIA AP a.s., 2003 až doposud
Ing. Rudolf Černý je absolventem VŠE v Praze, hlavní specializace Účetnictví a finanční řízení podniku, vedlejší specializace Cestovní ruch. Od roku 2005 je Rudolf Černý zapsán jako auditor – číslo osvědčení KA ČR 1992. Rudolf Černý působí ve společnosti NEXIA AP a.s. v pozici partnera a člena dozorčí rady, kde se specializuje zejména na výkon auditorské činnosti. Mezi jeho klienty patří významné podnikatelské subjekty a rovněž subjekty z neziskové sféry.

Profesní životopis:

Vzdělání:
VŠE ukončeno 1999
Kariéra:
 • Asistent auditora v auditorské společnosti HZ Praha, spol. s r.o., 1999 – 2003
 • Vedoucí auditorského týmu a partner společnosti NEXIA AP a.s., 2003 až doposud

 

 

 

Ing. Jiří Smělý je absolventem ČZU v Praze, oboru provoz a ekonomika s hlavním zaměřením „marketing, management“ a „účetnictví a finance“. Jiří Smělý je auditorem, kterému vydala Komora auditorů ČR auditorské oprávnění č. 2184. Od roku 2003 působí Jiří Smělý ve společnosti a od roku 2013 je partnerem společnosti NEXIA AP a.s., kde se specializuje na auditorskou činnost, tj. ověřování individuálních a konsolidovaných účetních závěrek podnikatelských subjektů. Jiří Smělý působí od roku 2013 rovněž na Komoře auditorů ČR jako člen výboru pro SME/SMP.

Profesní životopis:

Vzdělání:
ČZU, ukončeno v roce 1999
Kariéra:
 • Ve společnosti NEXIA AP a.s. postupně od roku 2003 jako asistent auditora, manažer zakázek, vedoucí auditorského týmu až po současnou pozici
 • člen výboru pro SME/SMP na Komoře auditorů ČR od roku 2013 až doposud
Ing. Michal Kupsa je absolventem VŠE v Praze, hlavní specializace Finance, vedlejší specializace Právo v podnikání. Od roku 2008 působí Michal Kupsa v pozici partnera společnosti NEXIA AP a.s., od roku 2012 je členem dozorčí rady. Specializuje se kromě výkonu auditorské činnosti zejména na oblast forenzních šetření a rozborů hospodaření. Mezi jeho klienty patří jak významné podnikatelské subjekty, tak subjekty z oblasti neziskové.

Profesní životopis:

Vzdělání:
UJEP Ústí nad Labem, ukončeno v roce 1998
VŠE, ukončeno v roce 2000
Kariéra:
 • Komerční banka, a.s., ekonom pobočky 2000 – 2001,
 • asistent auditora v auditorské společnosti HZ Praha, spol. s.r.o., 2001 až 2003
 • asistent auditora v auditorské společnosti NEXIA AP, a.s., od 2003
 • partner ve společnosti NEXIA AP a.s., od 2008
 • člen dozorčí rady NEXIA AP a.s., 2012 až doposud
Ing. Pavel Zachariáš je absolventem VŠE v Praze, Fakulty národohospodářské. Pavel Zachariáš je daňovým poradcem registrovaným pod číslem osvědčení 3934. Pavel Zachariáš působí ve společnosti NEXIA AP a.s. v pozici partnera a vedoucího auditorského týmu, kde se specializuje kromě výkonu auditorské činnosti zejména na oblast daňového poradenství, forenzních šetření a rozborů hospodaření. Mezi jeho klienty patří významné podnikatelské subjekty a rovněž subjekty z neziskové sféry.

Profesní životopis:

Vzdělání:
VŠE, ukončeno 2000
Kariéra:
 • Analytik úseku ekonomiky a financí ve společnosti AB Barrandov, a.s. v letech 1997 – 1998
 • Asistent auditora v auditorské společnosti HZ Praha, spol. s r.o., 1998 – 2003
 • Vedoucí auditorského týmu a partner společnosti NEXIA AP a.s., 2003 až doposud

 

Ing. Václav Ecler je absolventem VŠE v Praze, hlavní specializace Účetnictví a finanční řízení podniku, vedlejší specializace Cestovní ruch. Václav Ecler je daňovým poradcem registrovaným pod číslem osvědčení č. 5028 a také je zapsán jako účetní expert v Komoře certifikovaných účetních – číslo osvědčení 30024. Václav Ecler působí ve společnosti NEXIA AP a.s. v pozici partnera a vedoucího auditorského týmu, kde se specializuje kromě výkonu auditorské činnosti zejména na audit projektů podporovaných EU, oblast daňového poradenství, forenzních šetření a rozborů hospodaření. Mezi jeho klienty patří významné podnikatelské subjekty a rovněž subjekty z neziskové sféry.

Profesní životopis:

Vzdělání:
VŠE ukončeno 2002
Kariéra:
 • Analytik a ekonom v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2001 – 2004
 • Vedoucí auditorského týmu a partner společnosti NEXIA AP a.s., 2004 až doposud