Nexia Website Disclaimer

Nexia Website Disclaimer

NEXIA AP a.s. je členem sítě „Nexia International“. Nexia International je popřední celosvětovou sítí nezávislých účetních a konzultačních společností, poskytujících komplexní portfolio auditorských, účetních, daňových a poradenských služeb. „Nexia International“ taktéž odkazuje na obchodní název Nexia International Limited, společnost registrovanou na ostrově Man, jež spravuje síť Nexia International. IČO: 53513C. Sídlo: 1. patro, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1 1SA. Nexia International Limited neposkytuje služby pod svým ani jiným jménem. Nexia International Limited a členské společnosti sítě Nexia International (včetně členů, které podnikají pod názvem obsahujícím slovo NEXIA) nejsou součástí celosvětového podnikatelského subjektu. Nexia International Limited nepřebírá jakoukoliv odpovědnost z uskutečnění jakýchkoliv úkonů, či opomenutí uskutečnit úkony, nebo ze závazků jakéhokoliv jejího člena. Každá společnost jež je členem sítě Nexia International je samostatným právním subjektem. Nexia International Limited nepřebírá jakoukoli odpovědnost za jakoukoliv škodu vyplývající z jakýchkoli přijatých opatření, či opomenutí učiněných na základě informací uvedených na této webové stránce, nebo jiné dokumentace a externích odkazů zde uvedených. Ochranné známky NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA a logo NEXIA jsou vlastnictvím Nexia International Limited a jsou používány na základě licence. Odkazy na Nexia, nebo Nexia International jsou na Nexia International Limited nebo síť společností „Nexia International“, dle uvedeného kontextu.


Nexia AP a.s. is a member firm of the “Nexia International” network. Nexia International is a leading worldwide network of independent accounting and consulting firms, providing a comprehensive portfolio of audit, accountancy, tax and advisory services. “Nexia International” also refers to the trading name of Nexia International Limited, a company registered in the Isle of Man, which operates the Nexia International network. Company registration number: 53513C. Registered office: 1st floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1 1SA. Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia International network (including those members which trade under a name which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Each member firm within the Nexia International network is a separate legal entity. Nexia International Limited does not accept liability for any loss arising from any action taken, or omission, on the basis of the content on this website or any documentation and external links provided. The trade marks NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA and the NEXIA logo are owned by Nexia International Limited and used under licence. References to Nexia or Nexia International are to Nexia International Limited or to the “Nexia International” network of firms, as the context may dictate.