Poradenská činnost v oblasti řízení nákladů

Poradenská činnost v oblasti řízení nákladů

Na rozbor hospodaření a finanční situace navazuje společnost Nexia AP a.s. projekty směřujícími ke zvyšování efektivity hospodaření cestou snížení nákladů, zvýšení výnosů nebo kombinací obou přístupů.

Tyto projekty, které vycházejí z aplikace analytických metod, procesních analýz, z metod založených na analýze spotřeby času, benchmarkingových postupů a samozřejmě i manažerských zkušeností řešitelského týmu, zahrnují mimo jiné:

 • navržení optimálního organizačního uspořádání
 • nastavení účetního systému a systému hospodářských středisek v provázanosti na tvorbu plánu a kontrolu a řízení nákladů a výnosů
 • zpracování podnikového reportingu k pravidelnému vyhodnocení klíčových položek a ukazatelů a kontrole hospodaření v návaznosti na zpracovaný plán
 • zavedení nebo nastavení systému měření produktivity práce
 • revize výkonových a časových norem
 • zavedení motivačních schémat směřujících k měření a hodnocení výkonu pracovní činnosti (např. v podobě produktivity práce nebo maximalizace marže) a k provázanosti odměňování na pracovní výkon
 • zavedení systému řízení zásob
 • zavedení systému výběru dodavatelů formou elektronické aukce vybraných komodit nebo formou selektivních výběrových řízení
 • navržení personálních úspor a s tím souvisejících úspor osobních nákladů
 • navržení eliminace ztrátových činností a provozů
 • navržení prodeje zbytných aktiv
 • akviziční doporučení