Výběr personálu

Výběr personálu

Pří výběru zaměstnanců do finančního úseku je často jedním z důležitých úkolů prověřit odbornou znalost uchazečů. Díky našim dlouholetým zkušenostem s výběrem personálu dokážeme profesionálně vyhodnotit odborné znalosti kandidátů.

Za účelem výběru personálu máme připraveny sofistikované a systematizované testy z oblasti účetnictví a daní (národních i mezinárodních), obchodního práva a pracovního práva. S uchazeči též provádíme detailní pohovor, protože i jejich komunikační schopnosti v odborné oblasti jsou důležitým vodítkem pro posuzování. Díky našim zkušenostem je potom závěrečné hodnocení uchazečových znalostí poskytované klientovi velice objektivní. Využitím služeb naší společnosti se výrazně snižuje riziko nesprávného rozhodnutí při výběru mezi uchazeči.