Forenzní a vyšetřovací služby

Forenzní a vyšetřovací služby

Vyšetřování podezření z podvodů zaměstnanců i vnějších útoků proti integritě firemního majetku. Analýza vnitřních kontrolních mechanismů zaměřených proti podvodům a doporučení vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti. Analýza podnikatelských, provozních a finančních rizik, návrhy na jejich zvládání. To jsou jen příklady činností, které jsme schopni poskytnout těm klientům, kteří se dostanou do nezáviděníhodné situace ať již svojí předchozí nečinností v oblasti prevence proti nelegální činnosti, nebo tím, že čelí naplánovanému a promyšlenému ataku jednotlivce či skupiny osob.

Základem forenzních a vyšetřovacích služeb je rychlost jejich aplikace (flexibilní přeskupení odborníků z běžných, pravidelných zakázek je pravidlem), jejich naplánování a především spolupráce s klientem. Samozřejmostí je i mlčenlivost poradce v souladu s legislativní úpravou platnou v České republice. Po analýze dokumentů a důkladných pohovorů se zainteresovanými osobami následuje vypracování zprávy a její projednání se zadavatelem zakázky. Její integrální součástí je nejen popis nedostatků, podezření a důkazů o nelegální činnosti (pokud byla skutečně objevena), ale především návrh systémových opatření směřujících do budoucnosti.

Za součást těchto služeb je možné považovat i preventivní analýzu rizika, jejímž výsledkem je systém řízení rizika nebo jeho podstatné části. Spolupráce s odborníky z jiných specializací (IT, pojišťovnictví atp.) zvyšuje kvalitu námi poskytovaných služeb.