Mezinárodní účetní standardy

Mezinárodní účetní standardy

Pracovníci naší společnosti mají potřebné kontinuálně rozvíjené profesní vzdělání a dlouhodobé zkušenosti v oblasti aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS/IAS), případně US GAAP. Na tomto podkladě je společnost Nexia AP a.s. pro Vás schopna připravit komplexní implementaci Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS/IAS), resp. US GAAP.

Tento proces zahrnuje mimo jiné:

  • zpracování Memoranda specifikující základní provedené úpravy a volby účetních metod
  • stanovení hodnoty Fair Value aktiv a pasiv vstupujících do účetní závěrky sestavené dle IFRS/IAS
  • sestavení účetních výkazů dle pravidel a zásad IFRS/IAS včetně přílohy účetní závěrky
  • zpracování převodového můstku pro stanovení bilančních a výsledkových hodnot z účetních výkazů sestavených dle Českých účetních standardů (ČÚS) na účetní výkazy dle pravidel a zásad IFRS/IAS
  • zpracování systémové úpravy umožňující zachytit v účetnictví vedeném dle ČÚS i hodnoty vycházející z pravidel a zásad IFRS/IAS

 

Nad rámec komplexní implementace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS/IAS) či US GAAP společnost Nexia AP a.s. zajišťuje:

  • audit účetní závěrky sestavené dle pravidel a zásad IFRS/IAS či US GAAP
  • metodickou činnost a poradenství při implementaci IFRS/IAS či US GAAP a při běžném sestavení účetních výkazů dle IFRS/IAS či US GAAP
  • posuzování správnosti klientem zvolených postupů a účetních metod při sestavení účetních výkazů dle IFRS/IAS či US GAAP