Due diligence

Due diligence

Pro každého investora je zásadní, aby získal dostatek nezávislých informací o přebírané struktuře, přiměřenou jistotu o existenci či neexistenci deklarovaných skutečností, případně dodatečné informace, které nebyly protistranou uvedeny. Z těchto a dalších důvodů považujeme za nutné svěřit zpracování due diligence odbornému poradci.

Takto získané informace slouží k potvrzení či vyvrácení záměru expanze, jako vodítko k cenovým jednáním či je podle nich upřesňován postup expanze. Due diligence se obvykle provádí samostatně v oblasti účetní a ekonomické, jejíž součástí je i daňová analýza, a v oblasti právní, případně i v oblasti životního prostředí či jiné specializované oblasti.

Společnost Nexia AP a.s. se dlouhodobě zabývá činností zpracování due diligence v oblasti účetní a ekonomické, v oblasti právní spolupracuje s renomovanými advokátními kancelářemi. Záruka kvalitního výsledku due diligence je zajištěna nejen bohatými a dlouholetými zkušenostmi v této činnosti, ale i pracovními týmy naší společnosti, které jsou složeny z odborníků profilujících se v různých oblastech ovšem s celkovým odborným rozhledem. Výhodou je samozřejmě znalost partnerů, kteří provádějí právní due diligence, čímž jsou odbourány různé redundantní postupy či informační šumy.