Nezávislé rozbory hospodaření

Nezávislé rozbory hospodaření

Společnost Nexia AP a.s. pro své klienty úspěšně realizovala projekty z oblasti rozborů hospodaření a finanční situace. Tyto projekty jsou zaměřeny jak na jeden konkrétní podnikatelský subjekt či holdingovou strukturu, tak i na existující dealerskou síť.

Rozbor hospodaření, pakliže je prováděn u jednoho konkrétního podniku, je zacílen na:

 • analýzu a posouzení aktuální finanční situace a základních trendů s cílem posoudit celkovou finanční stabilitu
 • analýzu a posouzení efektivity hospodaření jednotlivých středisek nebo jednotlivých realizovaných činností
 • analýzu a posouzení cenových kalkulací a cenové politiky
 • analýzu a posouzení přiměřenosti a nezbytnosti vynakládání mzdových prostředků a funkčnosti motivačního systému
 • analýzu a posouzení přiměřenosti a nezbytnosti vynakládání prostředků do oblasti spotřeby materiálů, zboží a služeb, včetně výběru dodavatelů
 • analýzu hospodaření s majetkem společnosti z pohledu přiměřenosti, zbytnosti a odůvodněnosti prostředků vynakládaných do investic a do oprav majetku
 • analýzu a posouzení využití kapacit strojní a lidské práce
 • analýzu a posouzení vhodnosti a přiměřenosti organizačního schématu společnosti
 • identifikaci případných oblastí, v nichž je potenciálně možné docílit zvýšení efektivity hospodaření cestou snížení nákladů, zvýšení výnosů nebo kombinací obou přístupů

 

V případě zaměření projektu rozborů hospodaření a finanční situace na činnost dealerské sítě je rozbor hospodaření a finanční situace rozšířen o:

 • posouzení stability dealerské sítě a rozčlenění dealerů do bonitačních (rizikových) skupin atd.
 • porovnání efektivity hospodaření jednotlivých členů dealerské sítě na celkové úrovni a na úrovni jednotlivých dealerských činností