Fúze, akvizice a přeměny společností

Fúze, akvizice a přeměny společností

Za více jak 20 let existence na trhu poradenských služeb jsme úspěšně realizovali nespočet projektů z oblasti fúzí, akvizic, přeměn společností či podnikových kombinací. V tomto ohledu je společnost Nexia AP a.s. schopna zabezpečit realizaci komplexního projektu v této oblasti, a to jak jeho ekonomické části, tak ve spolupráci s kooperujícími právními kancelářemi i v jeho části právní.

Ekonomická část služeb v oblasti fúzí, akvizic či přeměn společností zahrnuje:

  • poradenskou a konzultantskou činnost při volbě optimálního modelu přeměny společnosti či podnikové kombinace
  • zpracování podrobného projektu přeměny společnosti či podnikové kombinace obsahujícího potřebné ekonomické a právní kroky a jejich důsledky
  • zpracování časového schématu průběhu přeměny společnosti či podnikové kombinace
  • auditorské služby související s přeměnou společnosti či podnikovou kombinací (např. ověření konečných účetních závěrek a zahajovací rozvahy)
  • zajištění znaleckých služeb u kooperujících znaleckých ústavů pro zpracování znaleckých posudků vyžadovaných zákonem
  • zajištění daňového poradenství a zpracování přiznání k dani z příjmů souvisejícího s přeměnou společnosti či podnikovou kombinací u kooperujících subjektů specializujících se na tyto činnosti