Sestavení konsolidovaných účetních závěrek

Sestavení konsolidovaných účetních závěrek

Konsolidovaná účetní závěrka slouží k ucelenému informování akcionářů a dalších uživatelů této účetní závěrky o celkové finanční pozici, výkonnosti, peněžních tocích a hospodaření skupiny podniků, které jsou ovládané konsolidující účetní jednotkou.

Naše společnost se dlouhodobě zabývá auditorským ověřováním konsolidovaných účetních závěrek a dále i poskytováním komplexního poradenství při sestavování konsolidovaných účetních závěrek, a to jak dle ČÚS, tak i dle Mezinárodních účetních standardů. Opírá se přitom o dlouholeté zkušenosti svých zaměstnanců a možnosti využití široké škály aktivně nabízených služeb různých ekonomických disciplín. Výhodou zajištění jakýchkoliv služeb týkajících se konsolidace společností Nexia AP a.s. je tedy vysoká odbornost, komplexnost a profesionalita, které v kombinaci s osobním přístupem vedou ke spokojenosti zákazníka.