Ostatní ověřovací služby

Ostatní ověřovací služby

Mimo ověření individuálních a konsolidovaných účetních závěrek poskytujeme i další auditorské služby, tedy služby, které spočívají v odstranění nejistoty ohledně ověřovaných skutečností.

Jedná se například o:

  • ověření výše zásob pro potřeby poskytnutí bankovního úvěru
  • ověření hodnoty navýšení základního kapitálu v případě kapitalizace pohledávek
  • prověrky mezitímních účetních výkazů
  • ověřování konsolidačních balíčků pro skupinové auditory
  • sestavení Výkazu stavu likvidity dle vyhlášky o platební neschopnosti podnikatele
  • audity pro zvláštní účely

Náš zkušený tým je schopen zajistit i funkce interního auditu, a to buď formou tzv. outsourcingu (veškeré činnosti jsou zajišťovány dodavatelsky), nebo cosourcingu (základní činnosti si zajišťují pracovníci klienta, naši odborníci pak přinášejí specializaci, která klientovi chybí).

Veškeré auditorské služby jsou poskytovány tak, aby byly nejen splněny jejich zákonné povinnosti, ale aby je považovali také za účinné a finančně efektivní. Kvalita práce je kontrolována jednak vnitřními postupy, dále pak pravidelnými prověrkami zajišťovanými výborem pro audit NEXIA INTERNATIONAL a v neposlední řadě i příslušnými orgány Komory auditorů ČR a Rady pro veřejný dohled nad auditem.