Audit projektů podporovaných EU

Audit projektů podporovaných EU

Vstupem do EU získala Česká republika právo čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. Přes relativně pomalý a často kritizovaný rozjezd procesu přípravy čerpání prostředků z EU se jejich čerpání v současné době dotýká již velkého počtu subjektů neziskového i podnikatelského sektoru.

Naše společnost se již od počátku zabývá problematikou auditorského ověřování čerpání finančních prostředků z EU, a to na všech úrovních řízení a čerpání finančních prostředků EU. V této oblasti jsme historicky navázali aktivní spolupráci s experty z řad vysokoškolských odborníků, jejichž znalosti a odborné zkušenosti můžeme dle potřeby využívat při řešení složitějších problémů. Výhodou zajištění služeb týkajících se auditu programů a projektů EU naší společností je tedy vysoká odbornost, komplexnost a profesionalita, které v kombinaci s osobnímu přístupem vedou ke spokojenosti klienta.