Audit individuálních a konsolidovaných účetních závěrek

Audit individuálních a konsolidovaných účetních závěrek

Audit, neboli ověřování účetních závěrek, je službou, kterou využívají obchodní společnosti (ale i jiné subjekty) ke zvýšení důvěryhodnosti zveřejňovaných účetních informací. Auditorská činnost je naší firmou prováděna v souladu s nejvyššími standardy kvality a díky našemu dlouhodobému působení na trhu a naší reputaci jsme zárukou důvěryhodnosti a získání maximální přidané hodnoty pro naše klienty.

Pro každou auditorskou zakázku flexibilně vytváříme auditorské týmy v závislosti na předmětu činnosti klienta, odvětví, ve kterém působí, jeho velikosti a účetním rámci, který byl použit pro sestavení účetní závěrky (ČUS, IFRS, US GAAP atp.). Naši auditoři mají mimořádné zkušenosti a znalosti ve svém oboru, našim klientům zpravidla přinášejí i přidanou hodnotu spočívající v odhalování neefektivních či rizikových oblastí. Udržování úzkých kontaktů s klientem, při respektování přísných požadavků na nezávislost, považujeme za standard.

Veškeré auditorské služby jsou poskytovány tak, aby byly nejen splněny jejich zákonné povinnosti, ale aby je považovali také za účinné a finančně efektivní. Kvalita práce je kontrolována jednak vnitřními postupy, dále pak pravidelnými prověrkami zajišťovanými výborem pro audit NEXIA INTERNATIONAL a v neposlední řadě i příslušnými orgány Komory auditorů ČR a Rady pro veřejný dohled nad auditem.

Společnost NEXIA AP a.s. je auditorem řady subjektů veřejného zájmu.