Informace pro akcionáře NAP Holding a.s.

Informace pro akcionáře NAP Holding a.s.

Společnost NAP Holding a.s. je součástí koncernu se společností NEXIA AP a.s., IČO 48117013, jejímž je akcionářem, a společností NEX GROUP a.s., IČO 14087243, která je rovněž akcionářem společnosti NEXIA AP a.s. Hlavními akcionáři a členy volených orgánů všech těchto tří společností jsou Ing. Valdemar Linek, Ing. Marek Votlučka a Ing. Mikuláš Ľaš.

Valná hromada NAP Holding a.s. dne 26.6. 2024 v 10.45

 

Valná hromada NAP Holding a.s. dne 27.6. 2023 v 15.15

Valná hromada NAP Holding a.s. dne 18.8 2022 v 9.00

 

Valná hromada NAP Holding a.s. dne 30.6. 2022 v 14.30

 

Valná hromada dne 15. listopadu 2021 v 09.00 hod.

 

Valná hromada dne 27. října 2021 v 09.00 hod.