Informace pro akcionáře NEX GROUP a.s.

Informace pro akcionáře NEX GROUP a.s.

Společnost NEX GROUP a.s. je součástí koncernu se společností NEXIA AP a.s., IČO 48117013, jejímž je akcionářem, a společností NAP Holding a.s., IČO 24822531, která je rovněž akcionářem společnosti NEXIA AP a.s. Hlavními akcionáři a členy volených orgánů všech těchto tří společností jsou Ing. Valdemar Linek, Ing. Marek Votlučka a Ing. Mikuláš Ľaš.