Partneři v2

Partneři v2

Ing. Pavel Hejný je absolventem VŠE v Praze, hlavní specializace Účetnictví a finanční řízení podniku, vedlejší specializace Oceňování podniku. Pavel Hejný je auditorem, kterému vydala Komora auditorů ČR auditorské oprávnění č. 2408 a dále je účetním expertem registrovaným pod číslem 300306 a členem Komory certifikovaných účetních, ve které zastává od roku 2014 funkci místopředsedy její dozorčí komise. Od roku 2013 působí Pavel Hejný v pozici partnera společnosti NEXIA AP a.s., kde se vedle auditorské činnosti specializuje na oblast ekonomického, finančního a účetního poradenství, poradenství v oblasti veřejných zakázek, Due Diligence, forenzních šetření, rozborů hospodaření a analytické činnosti. Mezi jeho klienty patří jak podnikatelské subjekty, tak významné subjekty veřejného sektoru.

Profesní životopis:

Vzdělání:
VŠE, ukončeno 2007
Kariéra:
  • Asistent auditora v auditorské společnosti NEXIA AP a.s., 2007 – 2013
  • Vedoucí auditorského týmu a partner auditorské společnosti NEXIA AP a.s., 2013 až doposud

 

 

 

 

Ing. Jakub Šedý je absolventem VŠE v Praze, hlavní specializace Podniková ekonomika a management, vedlejší specializace Auditing. Jakub Šedý je daňovým poradcem registrovaným pod číslem osvědčení 4851. Jakub Šedý působí ve společnosti NEXIA AP a.s. v pozici partnera a vedoucího auditorského týmu, kde se specializuje kromě výkonu auditorské činnosti zejména na daňové poradenství a principy mezinárodního zdanění. Mezi jeho klienty patří zejména významné podnikatelské subjekty.

Profesní životopis:

Vzdělání:
VŠE, ukončeno 2012
Kariéra:
  • Asistent auditora v auditorské společnosti NEXIA AP a.s., 2009 – 2013
  • Vedoucí auditorského týmu v auditorské společnosti NEXIA AP a.s., 2013-2015
  • Partner ve společnosti NEXIA AP a.s., 2015 až doposud