Zastupování klientů před správci daně

Zastupování klientů před správci daně

Daňové řízení je velmi nepříjemný proces pro každý daňový subjekt jehož výsledkem může být citelné doměření daně, a to nejen v aktuálně prověřovaném období, ale i v obdobích následujících.  Naši daňoví poradci disponují rozsáhlými znalostmi daňové legislativy, procesních zákonů a samozřejmě i aktuální judikatury soudů v České republice i EU a jsou tak schopni Vám poskytnout profesionální podporu v průběhu jakéhokoliv daňového řízení.

Naše společnost ve spolupráci s renomovanými advokátními kancelářemi nabízí komplexní servis v průběhu všech fází daňových řízení a jsme připraveni Vám poskytnout maximální podporu s cílem eliminovat jakékoliv doměrky daně. Můžeme Vás zastupovat již od zahájení daňového řízení, poskytovat ad hoc poradenství v průběhu řízení či například řešit až odvolání, jiné opravné prostředky či přípravu žaloby, kasační či ústavní stížnost.