Zpracování znaleckých posudků

Zpracování znaleckých posudků

V současné době je velké množství hospodářských transakcí v České republice zatíženo povinností zpracovat znalecký posudek nezávislým znalcem. Společnost Nexia AP a.s. zajišťuje zpracování znaleckých posudků ve spolupráci se znaleckým ústavem v oboru ekonomika PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o. Výhodou této dlouhodobé spolupráce je značné zjednodušení projednání zadání i vlastního zpracování znaleckého posudku, při kterém nedochází k informačním šumům mezi auditorem a znalcem.

Partnerská společnost PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o. je schopna vyhotovit veškeré znalecké posudky požadované Zákonem o obchodních korporacích, Zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev, Zákonem o cenných papírech apod. Běžně poskytujeme znalecké posudky ke všem přeměnám společností, oceňujeme vypořádací podíly, stanovujeme přiměřenost cen akcií vyhlášených ve veřejných návrzích smlouvy apod. Zpracováváme též znalecké posudky v trestních věcech a znalecké posudky vyžádané soudy.

Kromě výše uvedeného zpracovává společnost PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o. též různé specializované znalecké posudky z oblasti účetnictví, IFRS a daňové problematiky, a to i s mezinárodním aspektem.